Autoriõigus

Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi osa sellest väljaandest ei tohi reprodutseerida printimise, offset-printimise, fotokopeerimise või mikrofilmi teel, ega mistahes digitaalse, elektroonilise, optilise või muu vahendi abil ühegi firma, organisatsiooni ega institutsiooni jaoks, samuti ka mitte isilikuks tarbeks, õppevahendiks, või mõneks muuks rangelt mitteisiklikuks otstarbeks, ega avaldamiseks üheski ajalehes, nädalalehes, ajakirjas (kas digitaalsel kujul või internetis), raadios ega televisioonis ilma Nedcon Magazijninrichting B.V. eelneva kirjaliku nõusolekuta. Selle veebilehe sisu kopeerimine või mõnel muul viisil järele aimamine on keelatud. Meid ei saa hoida vastutavana ligipääsu ees sellele veebisaidile või mistahes selle saidiga ühenduses oleval veebisaidil leiduva informatsiooni ees.

Sellel veebisaidil leiduvate eesti- ja venekeelsete tõlgete õigused kuuluvad European Storage Equipment OÜ-le.