Nedcon’i kontrollsüsteem

Turvalisus, vastupidavus ja usaldusväärsus - need on võtmetähtsusega väärtused laopidamise korralduses. NEDCON on strateegiline partner - tagamaks Teie lao toimimise, aitavad ja nõustavad meie kliente kvalifitseeritud insenerid .

Professionaalse asjatundja ülevaatuse alusel kaardistatakse võimalikud ohud, et astuda ennetavaid samme, mis viivad igapäevasest tegevusest tingitud kahjustuste arvu miinimumini. Vähenevad laosüsteemide tõrgetest tingitud kulukad lao sulgemised ja rahaline kahju. Klient hoiab kokku aega ja raha!

Kogenud NEDCON’i inseneride kvalifikatsioon vastab FEM-i ja ERF-i standardite nõuetele. Igal kontrollijal on laialdane kogemus riiulisüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel ning nad on läbinud põhjaliku koolitusprogrammi. Vastava koolituse lõpetamisel saab kontrollija vastava sertifikaadi ja temast saab ametlik NEDCON’i laosüsteemide inspektor firmas ESE.

Enne kontrolli läbiviimist tutvub inspektor kliendi lao joonistega. Neil on ligipääs vastavatele dokumentidele ja nad omavad põhjalikke teadmisi kasutatud materjalide kohta.

Korraline kontroll on peamiselt suunatud tavapärastele riiulisüsteemidele. Automatiseeritud laosüsteemide kontrollimine pole välistatud, kuid tänu oluliselt madalamale kahjustamise riskile ei ole vastava kontrolli vajadus väga kõrge.

Regulaarne kontroll hõlmab:

  • Kaubaaluste riiulid
  • Rõivaste rippsüsteemid
  • Sügavlaadimisriiulid
  • Dünaamilised laosüsteemid ja läbivooluriiulid
  • Peenkaubariiulid
  • Vahepõrandad

Kontrolli järel koostab inspektor raporti, milles on kirjeldatud riiulite seisukorda. Dokumendis on loetelu vajalikest sammudest, mida on vaja teha olukorra parandamiseks ning millised osad nõuavad parandamist või väljavahetamist. Kontrollitud objektide infotahvlid varustatakse spetsiaalse märgistusega. Laosüsteemide kontrollimise graafiku järgimine on lihtne, sest riiulitel ja raportitel kasutatakse sama kontrollmärgistust. Kui ülevaatuse raporti järgi on vaja teostada parandusi või kahjustatud detailide asendamist, väljastame lisadokumendina kontrolli tulemustele vastava detailide hinnapakkumise.